پایگاه علمی-تحلیلی مؤمنات
پایگاه علمی-تحلیلی مؤمنات

زنان، احساس و مدیریت آن

  • ۷۹

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

«ناخودآگاه»، بخشی از وجود انسان است که تمایلات و گرایش‌های مخفی در آن نهفته شده است. تمایلاتی که نمی‌شناسیم و کمتر به آن واقفیم. با شناخت این تمایلات، می‌توان آن را مدیریت کرد و به آن جهت داد؛ در جهت حق یا باطل.

این امیال نهفته در ناخودآگاه، با احساس و برانگیختگی عواطف می‌توانند ظهور کنند و این انرژی نهفته را آزاد کنند. احساساتی که می‌تواند سازنده باشد یا مخرب.